Historik över gjorda renoveringar

2022: Ny gräsmatta anlagd
2021: Installation av ny vattenpump
2021: Varmvattencirkulation (VVC) - översyn genomförd
2021: Trapphusrenovering och mattor inlagda i entrén
2021: Inventering av alla element och termostater genomförd
2021: Portarna har helrenoverats 
2021: Vattenskador i tre lägenheter i 67ans trappuppgång, samt porten åtgärdat
2021: Vattenskador i tre lägenheter i 46ans trappuppgång åtgärdat
2020: OVK - fullt godkänd ventilation (självdrag)
2020: Stamspolning, Avloppsundersökning med kamera
2019: Energibesiktning genomförd
2019: Installation av en-central inklusive el-slingor till stuprör/rännor
2019: Nya stuprör och stuprännor
2019: Renovering av gården mot gatan
2016: Ny sopstation med sopkärl infört, kompletterat med matavfallshantering
2016: Omplantering av gräsmatta
2015: Fönsterrenovering, komplett med fönster och -karmar
2015: Fibernät installerat via Ownit
2015: Staket renoverat på yttergård
2015: Dränering innergård
2014: Installation av nya hissar i båda fastigheterna
2014: Omläggning av yttertak (delar)
2014: Stambyte i, och renovering av hyreslokalen/fiskeaffär
2013: Dränering yttergård
2013: Renovering av källaren, ommålning, nya källarförråd
2012: Försäljning av råvind
2011: Taket ommålat
2010: OVK
2007: Tvättstugan uppfräschad
2006: Trapphusrenovering
2005: Nya el-stammar i hela fastigheten
2002: Ny fasadputs mot gården
2002: Fönster ommålade mot gatan
2001: Ny fjärrvärmeväxlare
2000: Fönster ommålade mot gården
2000+2003: balkonger mot gården
1998 Stammar i källare byttes. 
1990: Kabel-TV (Comhem)
1987: Vindslägenheter